טו בשבט תשפ”ב

ראש השנה לאילנות אצל מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א
כמידי שנה, קיבל מרן הגר”ח קניבסקי הערב, ליל טו בשבט, פירות לטו בשבט מרבי בנימין קרישנר תלמידו של פוסק הדור מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, שממשיך את המסורת כפי שנהג להביא למרן הגרי”ש מידי שנה, וכיום ליבדלחט”א מרן שר התורה שליט”א.מנהג מרן לאכול מעט מיני פירות בטו בשבט בעת סעודת הצהרים, כפי שמובא במגן אברהם להלכה.