לפרשת וירא: סגולות לילדים

למועד הזה כעת חיה

אחד הנושאים המרכזיים בפרשת השבוע – וירא, הינו ענין הולדת יצחק לאברהם אבינו ושרה אמנו בגיל תשעים ובגיל מאה, שלא כדרך הטבע. גם ההפטרה השבוע עוסקת באותו ענין, באשה השונמית שאלישע הנביא בירכה “למועד הזה כעת חיה את חובקת בן”, וכמפורסם כל המעשה [וכידוע שמרן הסטייפלער זצוק”ל היה ממליץ לחשוכי בנים להתפלל בשונם כמקום המוסגל לכך, ואף מרן שליט”א נסע כמה פעמים להעתיר בתפילה בבית האשה השונמית]

לצערנו, חלק גדול מהפניות אל מרן שליט”א, הן מנכנסים לביתו והן ע”י שליחים מכל רחבי העולם, עוסקים בנושא זה שהגמרא כותבת ‘מי שאין לו בנים חשוב כמת’, ובמשך השנים הצטברו הוראות וסגולות רבות ממרן שליט”א וסיפורי מופתים רבים, ונביא להלן ממש בקצרה, יסוד חשוב בענין זה

הסגולה העיקרית אותה רגיל מרן שליט”א להורות בשנים האחרונות היא הבדלה על יין במוצאי שבת. מרן שליט”א מתסמך על הגמרא במסכת שבועות שם נאמר כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הווין ליה בנים זכרים. ומדייק מרן שליט”א שדווקא על המבדיל על יין זוכה לכך, ולא המבדיל על מיץ ענבים. רבים עשו כן לאחר הוראת מרן, ונפקדו מיד. מידי פעם נכנסים אנשים עם ילדים קטנים ומספרים שעשו כן, ונושעו

אמנם, לא תמיד זה ‘עובד’, כמו שכל סגולה לא תמיד ‘עובדת’. ולאחד שהתלונן שעושה הבדלה על יין תקופה ארוכה וטרם נושע, אמר מרן שליט”א: אם כתוב בגמרא שהמבדיל על היין הווין ליה בנים, אז צריך להיות לך בנים, אלא שכנראה כנגד זה יש לך עבירות ודברים שמעכבים. תתקן את מעשיך ותזכה לבנים

במקרה אחר [ויותר מעם אחת] כאשר שמע ממי שעשה כמעט כל סגולה אפשרית ולא נושע, אמר מרן שליט”א: אספר לך מעשה שהיה אצל החפץ חיים. אל החפץ חיים הגיע יהודי וביקש ברכה לילדים, והפציר הרבה מאוד, אמר לו החפץ חיים, לא תמיד זה טוב לאדם שיהיו לו ילדים, מי יודע מה ייצא מזה, אבל אתה כ”כ מפציר אז אני מברך אותך שיהיה לך ילד. ואכן נולד לו ילד, וכאשר גדל הילד עשה צרות קשות ומרות להוריו והבינו את דברי החפץ חיים… אמר מרן שליט”א: אנחנו לא יודעים מה טוב לנו, רק הקב”ה יודע ועושה לכל אחד מה שטוב עבורו

ונסיים במעשה נפלא שאירע פעם, כאשר ביום בהיר בשעת צהרים, בעת ה’קבלת קהל’ הגיע אל מרן אברך כשעל ידיו שלשה זאטוטים… ברצונו, כך הוא אמר, לעשות ‘חלאקה’ לשלושת בניו. שלישיה

נכנסו האב וילדיו אל מרן שליט”א, וכך סיפר האבא הנרגש: לפני כארבע שנים הגעתי אל הרב להתברך בזש”ק, והרב אמר לי  לכתוב ולהדפיס חידושי תורה. לאחר שכתבתי והוצאתי לאור ספר מחידושי התורה שלי, שבתי אל הרב שברך שבזכות זה יהיה לי בעז”ה הרבה ילדים, ואכן, הנה השלישיה לה זכיתי מיד לאחר מכן

…”מרן שליט”א גזז את שערות ראשם בקורת רוח רבה, ולבסוף בירכו בחום ובחיוך: “עכשיו יהיה חמישיה