מורינו הגאון רבי אברהם ישעי’ שליט”א קיבל בחורים למבחן וברכה

הגאון רבי אי”ש קניבסקי שליט”א בחן ובירך את תלמידי הישיבה
תלמידי ישיבת היכל אברהם שע”י מוסדות חסד לאברהם סקולען התקבלו למבחן וברכה אצל הגאון רבי אברהם ישעי’ קניבסקי שליט”א

עשרות בחורים מישיבת חסד לאברהם סקולען, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי מיכאל כהן ארזי שליט”א, התקבלו היום לברכה אצל בנו הגדול של שר התורה, הגראי”ש קניבסקי שליט”א.
בני הישיבה אשר למדו מסכת מגילה, וסיימו את המסכת לעילוי נשמת מרן שר התורה זיע”א, התקבלו בביתו של בנו הגדול הגאון רבי אי”ש קניבסקי שליט”א אשר קיבלם בחביבות ובמאור פנים.
לאחר שאחד התלמידים סיים את המסכת, אמר הגאון רבי אברהם ישעי’ שליט”א את הקדיש לע”נ מרן שר התורה זיע”א.
לאחר אמירת הקדיש ושתית לחיים, אמר הגראי”ש כי אביו מרן זצ”ל נהג לסמוך את התחלת לימוד המסכת הבאה לסיום, ולשאלתו מה ילמדו בזמן הבא השיב ראש הישיבה הרב כהן ארזי שליט”א כי ילמדו מסכת סוכה. הגראי”ש קרא והסביר את המשנה הראשונה, כאשר התלמידים מקשיבים קשב רב.

לאחר מכן שאל הגראי”ש את התלמידים מספר שאלות על מסכת מגילה, ונהנה מאוד מידיעתם הרחבה ותשובתיהם המחכימות.

בהמשך נשא הגראי”ש דברי חיזוק לקראת בין הזמנים, וביקש מן התלמידים לחזור על מה שלמדו בזמן חורף, ולהכין את תחילת המסכת שילמדו בזמן הבא.