מנהג אבותיו בידו: מורינו הגאון רבי שעיה קניבסקי שליט”א באפיית המצות

מרן זצוק”ל בשפיכת המים לקמח
מרן זצוק”ל ברעדלר
מרן זצוק”ל במאפיית המצות
מרן זצוק”ל בנתינת הקמח