מספד רב: אלפים בהספד בישיבת פונביז

אלפים השתתפו אמש בישיבת פונביז בהספד על מרן שר התורה זיע”א, בראשות ראשי הישיבה שליט”א וכן מרן רבי דב לנדו שליט”א.

בהספד השתתף גם מורינו הגאון רבי שעיה קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זיע”א שאף ניגש לפני התיבה לתפילת ערבית.