מעמד אדיר לציון עשר שנים לארחות יושר

לרגל מלאות עשור שנים לארגון "ארחות יושר" של רבי אריה קניבסקי, התאספו מגידי השיעורים למעמד מיוחד

למעלה מאלף אברכים ובני תורה התאספו אמש, ליל זאת חנוכה, למעמד מיוחד ומרומם לציון עשור שנים ל"ארחות יושר" ולרגל סיום הלימוד היומי בספר חובות הלבבות, במרכז האירועים 'אווניו' שבקרית נמל התעופה.

במעמד המיוחד שהיה סגור לקהל הרחב, נערך הסיום ברוב פאר והדר כיאה לכבודה של תורה ולייקר את הלומדים.

 המעמד נפתח בבית מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שמפאת הרצון להמנע מלהטריחו התכנסו רבני ארחות יושר לקבלת ברכתו. במעמד אמר מרן שליט"א כי הדרך להצליח בתורה היא רק ע"י יראת שמים שהוא "הקב חומטין" שצריך לערב בלימוד התורה, והדרך לחיזוק ביראת שמים הוא ע"י תפילה ומוסר. מרן שליט"א העניק את ברכתו למחזיקי הארגון שיזכו לשכר בעולם הזה ובעולם הבא, וכן בירך את כל הנאספים במעמד הגדול.

מנחה המעמד הרה"ג רבי יצחק שריבר שליט"א מרבני ישיבת "ארחות תורה", קידם בברכה את המתאספים הרבים, מגידי השיעורים מכל רחבי הארץ מנהריה ועד ירוחם.

בראשיתו של המעמד נערך סיום מסכת וסיום ספר חובות הלבבות ע"י הרה"ג רבי אשר לבי שליט"א מרבני "ארחות יושר", ולאחר מכן נאמר קדיש ע"י בנו הגדול של מרן שליט"א הגאון רבי אברהם ישעי' קניבסקי שליט"א ראש כולל "ארחות יושר".

לאחר מכן התקיים במקום "דינר" התרמה לכבוד נדיבי לב מחזיקי הארגון, כאשר בשיאו הובאו דברי מרן שר התורה שליט"א ומכתבו ע"י בנו הגדול הגאון רבי אברהם ישעי' שליט"א.

במהלך ה"דינר" נשא דברי חיזוק וברכה הרה"ג רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום.

שיאו של המעמד היה עת נכנסו אל האולם מרבנן ורבנן שליט"א גדולי ראשי הישיבות וחברי מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ראש ישיבת רשב"י, הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א ראש ישיבת בית מתתיהו, הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש ישיבות ארחות תורה, הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, הגאון הגדול רבי יצחק הקר שליט"א ראש ישיבת גרודנא, וכן הרה"ג רבי דוד אפשטין שליט"א מראשי ישיבת תורה בתפארתה, ובעלי המוסר הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א מנהל רוחני דישיבת עטרת ישראל, הגה"צ רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי שליט"א מנהל רוחני דישיבת ארחות תורה, הגה"צ רבי אריה ליב שפירא מנהל רוחני ישיבת פונביז לצעירים והגה"צ רבי אפרים וולך שליט"א מנהל רוחני דישיבת ברכת אפרים.

  את המעמד הנעימה תזמורת בת 20 כלים בניצוחו של יואלי דיקמן ולוותה בשירתם של מרדכי בן דוד ורדיגר וזאנוויל וינברגר עם ילד הפלא בנצי קלצקין.

בסיום המעמד קיבלו המשתתפים ערכת שי של ספרי חובות הלבבות ב"כ וכן את היצירה החדשה "לחזות בנועם השם" ספר ובו תמונות עובדות מעשים ותשובות ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א שיצא במיוחד לרגל המעמד.