מעמד פתיחת שיעור בספר ארחות יושר בבית מרן שליט”א

היום, יום ראשון התקיים בבית מרן שר התורה רבינו הגר”ח קניבסקי שליט”א, מעמד פתיחת שיעור בספרו “ארחות יושר”. השיעור מתקיים בבית כנסת חשוב בביתר עילית..

מרן שליט”א האציל מברכתו על המגיד שיעור והלומדים שיהיה להם הלימוד לתועלת.