מרדכי בן דוד ורדיגר וזאנוויל וינברגר עם השיר המיתולגי: רבונו של עולם – במעמד העשור לארחות יושר