“מרן שליט”א מקבל ספר חדש “ואותר לבדי

היום נכנס אל מרן שליט”א הגאון רבי יחיאל צוקר שליט”א מחשובי הרבנים בעיר אשדוד, והגיש למרן שליט”א את הספר החדש “ואוותר לבדי”. הספר מתאר את קורות חייו של הגאון האדיר רבי פנחס שריבר זצ”ל רב הקהילה באשדוד ומגדולי הדיניים בבני ברק

מרן שליט”א עיין בספר בהנאה והזכיר כי הכיר היטב את הגאון רבי פנחס שריבר זצ”ל ואף התגוררו יחדיו בתקופה שלאחר נישואיו

מרן שליט”א בירך את המחבר שיזכה להמשיך להרבות תורה ומוסר בישראל