ענק! מרדכי בן דוד ובנצי קלצקין בדואט נדיר במעמד העשור לארחות יושר