!ההזדמנות שלכם לזכות לברכת מרן זיע”א

!לקראת חגי הסוכות הבעל”ט, “ארחות יושר” מחלק תמיכה למאות משפחות בסכום כולל של כמליון ש”ח

מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א בירך בחיי חיותו בכל שנה את התורמים והמסעיים, וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחיהן, בוודאי ימליץ טוב על כל התורמים

ניתן לתרום בהעברה לפרטי החשבון המצורפים בזה: