בהבדלה במוצאי יום כיפור

ביאורים ליום הכיפורים

בפיוט שבתפילת יוכ"פ אנו אומרים: "כי אנו בניך ואתה אבינו". היותינו בנים לאבינו שבשמים גורם לנו לקשר בל ינותק אליו,...
מעניק רימונים לפני ראש השנה

!שנה טובה

!ארגון "ארחות יושר" מאחל לכל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים צפו: ימי הדין...
מעיין בארחות ישרים הראשון

חוברת לימוד לימי בין הזמנים – “ארחות ישרים” להורדה ולקריאה

-6048582317196293589_121

ראש חודש מנחם אב – יהפך לששון ושמחה – תמונות מרן שר התורה זצ”ל בכותל המערבי

צילומים: שוקי לרר ואחרים
photo_2023-07-16_20-02-05

יארצייט מרן פוסק הדור הגרי”ש אלישיב זצ”ל: תמונות נדירות

SZER0594

ביאורים נחמדים לפרשת מטות – מסעי ממרן שר התורה זיע”א

מתוך גליון ידידי יושר שנת תשפ"א  
בקריעה על מקום המקדש

שאלות ותשובות לימי בין המצרים

בקבלת קהל. אילוסטרציה

על קללות – לפרשת בלק

כידוע, בבית רבינו זצוק"ל התקיימה "קבלת קהל" מידי יום, כאשר עשרות ואף מאות איש בקשו להכנס אל רבינו, להתברך ולהתייעץ...
resized_KKW_0052

פירושים לפרשת בלק ממרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצוק”ל

"כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר" (כב, ו). בברכה כתב 'מבורך' - לשון עבר, ובקללה אמר 'יואר'...
biderman

שיחת הכנה לחג מתן תורה: הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א

בערב שבועות תשע"ז התקיים "ירחי כלה" ע"י "ארחות יושר" בו נשא דברים גם הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א. לקראת חג...
rus

מגילת רות עם פירוש טעמא דקרא

SZER0594

8 Shavuos Customs of Maran Rav Chaim zt”l

Rav Chaim zt"l did not put grasses, trees, or plants in his home nor in the Lederman shul on Shavuos....