שיחת הכנה לחג מתן תורה: הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א

בערב שבועות תשע”ז התקיים “ירחי כלה” ע”י “ארחות יושר” בו נשא דברים גם הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א.

לקראת חג מתן תורה אנו מביאים את הדברים לתועלת הציבור.