מעמד אדיר לציון עשר שנים לארחות יושר

לרגל מלאות עשור שנים לארגון “ארחות יושר” של רבי אריה קניבסקי, התאספו מגידי השיעורים למעמד מיוחד למעלה מאלף אברכים ובני תורה התאספו אמש, ליל זאת חנוכה, למעמד מיוחד ומרומם לציון עשור שנים ל”ארחות יושר” ולרגל סיום הלימוד היומי בספר חובות הלבבות, במרכז האירועים ‘אווניו’ שבקרית נמל התעופה. במעמד המיוחד שהיה סגור לקהל הרחב, נערך הסיום…

Read More

ביאורים לפרשת ויצא ממרן שליט”א

“וישכב במקום ההוא” (כח, יא)וברש”י: “אבל י”ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה”. לכאורה צריך ביאור, מה הכוונה שלא ישן י”ד שנה, הרי לא יתכן מציאות כזו כמבואר בגמרא (נדרים טו.) ? ויש לפרש, שהכוונה היא שלא נשכב לישן, אבל ישן שינת ארעי “וישכב במקום ההוא” (כח, יא)וברש”י: “אבל י”ד שנים…

Read More