כתיבת חידושי תורה

One of the more constant advice that Maran Shlita tells Bnei Torah – is to write חידושי תורה and publish Seforim. Many times over he can be heard telling his close relatives – and even those that are not – “write a Sefer”! Sometimes as a request and sometimes as a Segulah – specifically to be…

Read More

לפרשת עקב

בפרשת השבוע פרשת עקב, נקרא את פרשה שניה של קריאת שמע – והיה אם שמוע. בה נאמר בין היתר “ואספת דגנך ותרושך ויצהרך”.בחז”ל עמדו על הנקודה שמצד אחד נאמר לא ימוש ספר התורה הזה וכו’, וידוע חיוב לימוד התורה וכנאמר “ודברת בם – ולא בדברים בטלים”, ומאידך נאמר ואספת דגנך וגו’ הרי שרשאי האדם לעבוד…

Read More