ביאורים לפרשת ויצא ממרן שליט”א

“וישכב במקום ההוא” (כח, יא)וברש”י: “אבל י”ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה”. לכאורה צריך ביאור, מה הכוונה שלא ישן י”ד שנה, הרי לא יתכן מציאות כזו כמבואר בגמרא (נדרים טו.) ? ויש לפרש, שהכוונה היא שלא נשכב לישן, אבל ישן שינת ארעי “וישכב במקום ההוא” (כח, יא)וברש”י: “אבל י”ד שנים…

Read More

לפרשת וירא: סגולות לילדים

למועד הזה כעת חיה אחד הנושאים המרכזיים בפרשת השבוע – וירא, הינו ענין הולדת יצחק לאברהם אבינו ושרה אמנו בגיל תשעים ובגיל מאה, שלא כדרך הטבע. גם ההפטרה השבוע עוסקת באותו ענין, באשה השונמית שאלישע הנביא בירכה “למועד הזה כעת חיה את חובקת בן”, וכמפורסם כל המעשה [וכידוע שמרן הסטייפלער זצוק”ל היה ממליץ לחשוכי בנים…

Read More

הוראת מרן הגר”ח והנס המופלא

לפני כחצי שנה, ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל, יהודי יקר בשם איציק סעידיאן עשה מעשה קיצוני והצית את עצמו. איציק עשה זאת בעקבות טראומה קשה שעבר במבצע צוק איתן, ובכדי להעיר את תשומת הלב הציבורית לטיפול בחיילים אשר עברו טראומות קשות.איציק נפצע אנושות. הרופאים לא נתנו לו סיכוי לשרוד. אך בני משפחה וחברים מסורים החליטו…

Read More