לשם מצות מצווה: “החבורה” של שר התורה אפתה מצות לפסח

כמידי שנה, אפו בני משפחת מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל ותלמידיו הקרובים, מצות מצווה לפסח החבורה הוותיקה קיימת מזה עשרות שנים, ובכל השנים הקפיד מרן שר התורה להשתתף בעצמו באפיית המצות כיום, לאחר הסתלקותו נמשכת המסורת בדרכו על פיו הוראותיו ובהשתתפות בני משפחתו ומקורביו, ובראשם חתנו הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט”א ראש ישיבות…

Read More

מורינו הגאון רבי אברהם ישעי’ קניבסקי שליט”א בביקור קודש במקסיקו

הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א נשיא “ארחות יושר”, סיים ביקור בזק במדינת מקסיקו הגראי”ש נחת במקסיקו בתחילת השבוע לביקור קצר בן יומיים, לטובת “ארחות יושר” ולהספיד אביו את מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל לקראת יום השנה הראשון להסתלקותו ההספד המרכזי נערך בבית הכנסת “כתר תורה” בראשות הגר”ש קרדי שליט”א שאף נשא דברי פתיחה…

Read More

ט”ו בשבט אצל שר התורה

לפני 12 שנים, ט”ו בשבט בצהרים אצל שר התורה מרן רבי חיים קניבסקי זיע”א, מרן חוזר על כל הלכות ברכות לפני אכילת הפירות מתוך ספרו שונה הלכות

Read More

ביאורים ממרן זיע”א לפרשת בא

מרן בטחינת חיטים למצות

“ראו כי רעה נגד פניכם” (י, י). במדרש (פי”ג): “הקטנים אינן בני עבודה, אין דעתכם אלא לברוח”. נראה מזה שרצו מן השמים שיבין שדעתם לברוח, כדי שאחר כך כשישלחם לגמרי בשעת מכת בכורות יחליט בדעתו שמשלחם אפי אם דעתם לברוח ולא יוכל לטעון אחר כך ששלחם בטעות. “ויסר מעלי רק את המות הזה” (י, יז).…

Read More

כעת להורדה: ‘מתעלים’ ביטחון

החלק השישי והאחרון מסדרת ‘מתעלים’ – חוברות לימוד המוסר היומי, הופיע ויצא לאור, והפעם בנושא – ביטחון לפני קרוב לשנה התחלנו ב”ארחות יושר” להוציא לאור את סדרת ‘מתעלים’ לעילוי נשמת רבינו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א, כאשר כל חוברת מכילה לימוד יומי לתקופה של כשישים יום, בכל פעם בנושא אחר כעת, לקראת יום השנה…

Read More

פירושים ממרן זיע”א לפרשת וישלח

“עם לבן גרתי” (לב, ה) פירש רש”י: “ותרי”ג מצות שמרתי”. רצה להודיעו זה שאביו אמר לו “והיה כאשר תריד ופרקת עולו”, שלא יאמר בוודאי נתלכלך בבית לבן בחטאים ועתה אוכל לו, לכן הודיעו שאע”ג שבבית לבן גרתי – מכל מקום תרי”ג מצות שמרתי ולא תוכל לי “ויותר יעקב לבדו” (לב, כה) וברש”י: “שכח פכים קטנים…

Read More

על מקום אבותיו: רבינו הגראי”ש שליט”א בברית מילה

היום התקיימה ברית מילה בבית מורינו הגראי”ש קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זיע”א. בברית שימש הגראי”ש שליט”א כסנדק, וישב בעת הברית על הכיסא המיוחד ששימש את אביו מרן הגר”ח קניבסקי זיע”א עשרות בשנים, ואשר קודם לכן שימש את אביו מרן הקהילות יעקב – הסטייפלער זיע”א, עשרות שנות תורה נלמדו על הכיסא הזה…

Read More