מורינו הגראי”ש בסיום חצי ש”ס בערב ראש השנה

היום, ערב ראש השנה, ערך מורינו הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א ראש כולל ארחות יושר, סיום מסכת קידושין וחצי הש”ס בבית הכנסת לדרמן. הגראי”ש שליט”א נוהג בזה כמנהג אביו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל, אשר נהג לערוך את הסיום הערב ראש השנה בבית הכנסת, בכדי לפטור מתענית את הציבור כפי שמובא בהלכה.

Read More

הנהגות מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל לראש השנה

הנהגות  מרן שר התורה זצוק”ל בראש השנה ערב ראש השנה היה משכים מאד לסליחות, והיה נוהג לומר את כל הסליחות ללא דילוגים, [ועד לשנים האחרונות שנחלש, היה נוהג לגשת לפני העמוד בסליחות בערב ראש השנה, ובצום גדליה, ובערב יום כיפור] לאחר תפילת שחרית כותיקין כדרכו, היה עושה התרת נדרים, [ולא הקפיד דוקא בדיינים כשרים, ואף…

Read More

ציווי מרן שר התורה זצ”ל: עשו תשובה

כשמרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצוק”ל ביקש “!תגיד לאנשים שיעשו תשובה” הדברים מובאים בקובץ “מתעלים” – תשובה היוצא לאור במסגרת מיזם המוסר הגדול של “ארחות יושר” – כרך חדש בסדרת “מתעלים”: תשובה * לאור קריאת רשכבה”ג רבינו מרן ראש הישיבה הגרי”ג אידלשטיין שליט”א לחיזוק בלימוד המוסר * אלפי תשובות התקבלו לקובץ “ארחות ישרים” לקראת ההגרלה…

Read More