מעמד פתיחת “מתעלים” בבית מרן ראש הישיבה הגרי”ג אידלשטין שליט”א

“!לימוד המוסר הוא לא ממידת חסידות – אלא מעיקר הדין” הדברים נאמרו ע”י מרן ראש הישיבה הגרי”ג אידלשטין שליט”א בכינוס מיוחד במעונו במעמד הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט”א והגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זצוק”ל * במעמד הוכרז על פתיחת תוכנית לימוד “מתעלים” לעילוי נשמת מרן שר התורה…

Read More

מורינו הגאון רבי אברהם ישעי’ שליט”א קיבל בחורים למבחן וברכה

הגאון רבי אי”ש קניבסקי שליט”א בחן ובירך את תלמידי הישיבהתלמידי ישיבת היכל אברהם שע”י מוסדות חסד לאברהם סקולען התקבלו למבחן וברכה אצל הגאון רבי אברהם ישעי’ קניבסקי שליט”א עשרות בחורים מישיבת חסד לאברהם סקולען, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי מיכאל כהן ארזי שליט”א, התקבלו היום לברכה אצל בנו הגדול של שר התורה, הגראי”ש קניבסקי שליט”א.בני…

Read More

מספד רב: אלפים בהספד בישיבת פונביז

אלפים השתתפו אמש בישיבת פונביז בהספד על מרן שר התורה זיע”א, בראשות ראשי הישיבה שליט”א וכן מרן רבי דב לנדו שליט”א. בהספד השתתף גם מורינו הגאון רבי שעיה קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זיע”א שאף ניגש לפני התיבה לתפילת ערבית.

Read More