על קללות – לפרשת בלק

בקבלת קהל. אילוסטרציה

כידוע, בבית רבינו זצוק”ל התקיימה “קבלת קהל” מידי יום, כאשר עשרות ואף מאות איש בקשו להכנס אל רבינו, להתברך ולהתייעץ בעניניהם השונים. מטבע הדברים היה קיים לחץ גדול מצד ציבור הבאים הרב, ובפתח הבית ניצבו גבאים הממונים על הסדר. אך לא תמיד הדברים התנהלו על מי מנוחות. באחד הימים הגיע יהודי אשר ביקש להכנס בדחיפות …

Read More

פירושים לפרשת בלק ממרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצוק”ל

“כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר” (כב, ו). בברכה כתב ‘מבורך’ – לשון עבר, ובקללה אמר ‘יואר’ – לשון עתיד. ונראה, שבלעם לא היה בכחו לברך, ורק היה מברך מי שמבורך כבר כדי שיחשבו שגם ברכתו הועילה, אבל לקלל היה מסוגל וקללתו הייתה מועלת. *************** “ויען בלעם וכו’ אם יתן לי בלק…

Read More

לשם מצות מצווה: “החבורה” של שר התורה אפתה מצות לפסח

כמידי שנה, אפו בני משפחת מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל ותלמידיו הקרובים, מצות מצווה לפסח החבורה הוותיקה קיימת מזה עשרות שנים, ובכל השנים הקפיד מרן שר התורה להשתתף בעצמו באפיית המצות כיום, לאחר הסתלקותו נמשכת המסורת בדרכו על פיו הוראותיו ובהשתתפות בני משפחתו ומקורביו, ובראשם חתנו הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט”א ראש ישיבות…

Read More

מורינו הגאון רבי אברהם ישעי’ קניבסקי שליט”א בביקור קודש במקסיקו

הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א נשיא “ארחות יושר”, סיים ביקור בזק במדינת מקסיקו הגראי”ש נחת במקסיקו בתחילת השבוע לביקור קצר בן יומיים, לטובת “ארחות יושר” ולהספיד אביו את מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל לקראת יום השנה הראשון להסתלקותו ההספד המרכזי נערך בבית הכנסת “כתר תורה” בראשות הגר”ש קרדי שליט”א שאף נשא דברי פתיחה…

Read More

ט”ו בשבט אצל שר התורה

לפני 12 שנים, ט”ו בשבט בצהרים אצל שר התורה מרן רבי חיים קניבסקי זיע”א, מרן חוזר על כל הלכות ברכות לפני אכילת הפירות מתוך ספרו שונה הלכות

Read More