כעת להורדה: ‘מתעלים’ ביטחון

החלק השישי והאחרון מסדרת ‘מתעלים’ – חוברות לימוד המוסר היומי, הופיע ויצא לאור, והפעם בנושא – ביטחון לפני קרוב לשנה התחלנו ב”ארחות יושר” להוציא לאור את סדרת ‘מתעלים’ לעילוי נשמת רבינו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א, כאשר כל חוברת מכילה לימוד יומי לתקופה של כשישים יום, בכל פעם בנושא אחר כעת, לקראת יום השנה…

Read More

פירושים ממרן זיע”א לפרשת וישלח

“עם לבן גרתי” (לב, ה) פירש רש”י: “ותרי”ג מצות שמרתי”. רצה להודיעו זה שאביו אמר לו “והיה כאשר תריד ופרקת עולו”, שלא יאמר בוודאי נתלכלך בבית לבן בחטאים ועתה אוכל לו, לכן הודיעו שאע”ג שבבית לבן גרתי – מכל מקום תרי”ג מצות שמרתי ולא תוכל לי “ויותר יעקב לבדו” (לב, כה) וברש”י: “שכח פכים קטנים…

Read More

על מקום אבותיו: רבינו הגראי”ש שליט”א בברית מילה

היום התקיימה ברית מילה בבית מורינו הגראי”ש קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זיע”א. בברית שימש הגראי”ש שליט”א כסנדק, וישב בעת הברית על הכיסא המיוחד ששימש את אביו מרן הגר”ח קניבסקי זיע”א עשרות בשנים, ואשר קודם לכן שימש את אביו מרן הקהילות יעקב – הסטייפלער זיע”א, עשרות שנות תורה נלמדו על הכיסא הזה…

Read More

מורינו הגראי”ש בסיום חצי ש”ס בערב ראש השנה

היום, ערב ראש השנה, ערך מורינו הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א ראש כולל ארחות יושר, סיום מסכת קידושין וחצי הש”ס בבית הכנסת לדרמן. הגראי”ש שליט”א נוהג בזה כמנהג אביו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל, אשר נהג לערוך את הסיום הערב ראש השנה בבית הכנסת, בכדי לפטור מתענית את הציבור כפי שמובא בהלכה.

Read More

הנהגות מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל לראש השנה

הנהגות  מרן שר התורה זצוק”ל בראש השנה ערב ראש השנה היה משכים מאד לסליחות, והיה נוהג לומר את כל הסליחות ללא דילוגים, [ועד לשנים האחרונות שנחלש, היה נוהג לגשת לפני העמוד בסליחות בערב ראש השנה, ובצום גדליה, ובערב יום כיפור] לאחר תפילת שחרית כותיקין כדרכו, היה עושה התרת נדרים, [ולא הקפיד דוקא בדיינים כשרים, ואף…

Read More