כעת להורדה: ‘מתעלים’ ביטחון

החלק השישי והאחרון מסדרת 'מתעלים' - חוברות לימוד המוסר היומי, הופיע ויצא לאור, והפעם בנושא - ביטחון

לפני קרוב לשנה התחלנו ב"ארחות יושר" להוציא לאור את סדרת 'מתעלים' לעילוי נשמת רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זיע"א, כאשר כל חוברת מכילה לימוד יומי לתקופה של כשישים יום, בכל פעם בנושא אחר

כעת, לקראת יום השנה הראשון המתקרב, הופיע ויצא לאור החלק השישי והאחרון העוסק בעניני ביטחון בהשי"ת

את החוברת ניתן לראות ולהוריד כאן באתר