לשם מצות מצווה: “החבורה” של שר התורה אפתה מצות לפסח

כמידי שנה, אפו בני משפחת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל ותלמידיו הקרובים, מצות מצווה לפסח
החבורה הוותיקה קיימת מזה עשרות שנים, ובכל השנים הקפיד מרן שר התורה להשתתף בעצמו באפיית המצות
כיום, לאחר הסתלקותו נמשכת המסורת בדרכו על פיו הוראותיו ובהשתתפות בני משפחתו ומקורביו, ובראשם חתנו הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש ישיבות ארחות תורה ובנו הגדול הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט"א ראש כולל ארחות יושר