ציווי מרן שר התורה זצ”ל: עשו תשובה

כשמרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל ביקש

"!תגיד לאנשים שיעשו תשובה"

הדברים מובאים בקובץ "מתעלים" – תשובה היוצא לאור במסגרת מיזם המוסר הגדול של "ארחות יושר" – כרך חדש בסדרת "מתעלים": תשובה * לאור קריאת רשכבה"ג רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אידלשטיין שליט"א לחיזוק בלימוד המוסר * אלפי תשובות התקבלו לקובץ "ארחות ישרים" לקראת ההגרלה הגדולה

עם הסתלקות רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, יצאו בארגון "ארחות יושר" במיזם מיוחד לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה - תוכנית "מתעלים" ללימוד מוסר יומי, בברכת ובהכוונת רשכבה"ג רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אידלשטין שליט"א המעודד תדיר את פעילות "ארחות יושר" לחיזוק לימוד המוסר.

עם תחילת חודש אלול, ימי הסליחות והרחמים, ולקראת ימי הדין הממשמשים ובאים, הופיע ויצא לאור כרך חדש בסדרת המוסר "מתעלים", והפעם בנושא "תשובה".

במסגרת המיזם המיוחד והבלעדי, הפיקו ב"ארחות יושר" חוברות לימוד מוסר יומי לאורך שנת האבל על מרן זצ"ל, כל קובץ מכיל חומר לימוד מספרי המוסר שבהוצאת "ארחות יושר" בחלוקה לימים, כשישים יום בכל קובץ. בכל פעם נבחר נושא אחד אשר בו עוסק הקובץ, ובמשך שנת האבל כולה ייצאו בסה"כ ששה קבצים מפוארים לחיזוק לימוד המוסר. עד עתה הצטרפו עשרות אלפי איש ללומדים הקבועים והביקוש להצטרפות ללומדי המוסר היומי שובר שיאים בכל פעם מחדש.

עד כה הופיעו בסדרת המוסר "מתעלים" – מתעלים 'בין אדם לחברו', ומתעלים 'תורה', וכעת כאמור הופיע החלק השלישי 'תשובה'.

בחוברת הנוכחית קיבצו מספרי המוסר שבהוצאת "ארחות יושר" שערי תשובה לרבינו יונה, ומספר ארחות יושר למרן שר התורה זצוק"ל עם ביאורים ועיונים המוסיפים נופף מיוחד הן להבהרת הדברים לצעירי הצאן, והן בהעמקת הדברים לחפצים בכך, בחלוקה ללימוד יומי קצר לכל יום מימי הרחמים עד לאחר יום הכיפורים. בנוסף מובא כמה אגרות מוסר ותשובה מרבותינו ז"ל להשלמת הענין.

בהקדמת החוברת מובא מעשה מענין שאירע לפני שנה בעשרת ימי תשובה, בעת שפנה מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל אל נכדו הגרה"ג רבי אריה קניבסקי שליט"א בעת קבלת הקהל ואמר לו לפתע מתוך חולשתו הרבה: "תגיד לאנשים שיעשו תשובה"! וכאן מצא מקום לקיים רצון צדיק ולפעול כרצונו הטהור למען הדבר החשוב והנשגב הזה.

בנוסף מציינים ב"ארחות יושר" עם סיום בין הזמנים, את הצלחת הקובץ "ארחות ישרים" שיצא לימי בין הזמנים. אלפי תשובות הגיעו – ועדיין מגיעות כל העת – על השאלות לחידוד המופיעות בקובץ, כאשר לרבים מהתשובות מצורפים מכתבי תודה נרגשים מהלומדים, צעירים לצד מבוגרים, שנהנו מהקובץ בימים אשר הלימוד לא מתנהל בהם כסידרו, ולא תמיד נמצאים בבית המדרש לצד ספרי הקודש. את התשובות ניתן להמשיך ולשלוח עד ליום שלישי י' אלול תשפ"ב בכדי להכנס להגרלה הגדולה.

ב"ארחות יושר" מציינים בסיפוק כי החוברות הקודמות בסדרה התקבלו בקרב לומדי התורה ושוחרי המוסר בהתלהבות רבה והביקוש לקבל את החוברות גובר והולך.

החוברת הנוכחית מודפסת בעשרות אלפי עותקים ומחולקת חינם למעונינים, ומחולקת בעשרות מוקדי חלוקה בכל רחבי הארץ. מוקדי החלוקה מתפרסמים בגליון זה, וכן ניתן להתעדכן בקו המידע שמספרו 03-3064862. כמו כן ניתן לקבל בקובץ בכתובת המייל oy062020@gmail.com.

וכן ניתן להריד כאן באתר.