הוראות לקראת החגים

חטאיך בצדקה פרוק

בעוד כמה ימים נעמוד בתפילה ובתחנונים, לבקש כפרה וחתימה טובה ביום הקדוש והנשגב – יום הכיפורים. ב”ה ישראל קדושים עוסקים בימים אלו בעשיית צדקה לרוב, ומי שמודע לגודל הצדקה שנעשית בימים אלו יודע עד כמה יש בזה לימוד זכות וסנגוריה על עם ישראל. השאלות הבאות התקבלו אצל רבינו זיע”א לפני יום כיפור, והינם דוגמא קטנה ל”תעשיית” החסד המתרחשת בימים אלו.

השאלה הראשונה התקבלה מארגון חסד ידוע, העוסק גם בחלוקת מוצרי מזון למשפחות הנזקקות לכך, בכל ימות השנה, ובתקופת החגים ביתר שאת.

בארגון הנ”ל משתדלים להענות לבקשות הפונים, ולהעניק להם את אשר זקוקים. והנה, לא פעם מגיעות בקשות עבור מוצרים שלדעת הנהלת האירגון הינם בגדר מותרות, כגון ממתקים ובשר משובח. ואמנם אין אלו מוצרים נדירים בבתי ישראל, אך האם על ארגון צדקה מוטל לחלק מוצרים כגון אלו למשפחות מכספי צדקה? כך נשאל רבינו.

והשיב רבינו כי בחלוקה המיועדת לשבתות וימים טובים, יש לאפשר אף מותרות כגון אלו כל עוד זה בגדר הרגילות.

ושאלה נוספת נשאל, מי שמקבל מזון מארגון צדקה, וכעת החליט להחמיר על עצמו ולאכול רק מכשרות מסוימת, ומהחלוקה קיבל בשר בכשרות מהודרת אבל שהוא אינו אוכל מזה, האם מחויב להחזיר לארגון או יכול להעביר את זה לחבירו או בני משפחתו? והשיב רבינו כי כבר זכה במוצר ואינו מחויב להחזיר.