מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל בחלוקת רימונים לראש השנה לפני שנה