מורינו הגאון רבי אברהם ישעי’ קניבסקי שליט”א בביקור קודש במקסיקו

הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א נשיא “ארחות יושר”, סיים ביקור בזק במדינת מקסיקו

הגראי”ש נחת במקסיקו בתחילת השבוע לביקור קצר בן יומיים, לטובת “ארחות יושר” ולהספיד אביו את מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל לקראת יום השנה הראשון להסתלקותו

ההספד המרכזי נערך בבית הכנסת “כתר תורה” בראשות הגר”ש קרדי שליט”א שאף נשא דברי פתיחה במעמד

כמו כן השתתף הגאון רבי שלמה טוויל שליט”א רבה של מקסיקו, וכן רבים מבני העיר