ביאורים נחמדים לפרשת מטות – מסעי ממרן שר התורה זיע”א

מתוך גליון ידידי יושר שנת תשפ"א