יארצייט מרן פוסק הדור הגרי”ש אלישיב זצ”ל: תמונות נדירות