ראש חודש מנחם אב – יהפך לששון ושמחה – תמונות מרן שר התורה זצ”ל בכותל המערבי

צילומים: שוקי לרר ואחרים