חוברת לימוד לימי בין הזמנים – “ארחות ישרים” להורדה ולקריאה