!שנה טובה

!ארגון “ארחות יושר” מאחל לכל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים

צפו: ימי הדין בצל הקודש אצל מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א